TISK

► Ofsetový tisk
► Digitální tisk
► Velkoformátový tisk
► Tisk samolepek

Digitální tisk

Pro produkci menších nákladů nahrazuje offsetový tisk, který je při menších množstvích příliš nákladný.
Digitální tisk je vhodný pro letáky, novoročenky, kalendáře, vizitky, pozvánky. Lze ale použít i pro obsáhlejší publikace tištěné v menším množství.